privacy & cookies

logorond2

Privacyverklaring

Select Sales Promotions B.V.

Via onze voordeelwebsite www.iedereenvoordeel.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Select Sales Promotions B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring en dat wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden. Wij vragen u eerst om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist en wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren, of te verwijderen.

Select Sales Promotions B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19-09-2020 00:00:00 i.v.m. ingang van de AVG.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze voordeelwebsite www.iedereenvoordeel.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen uw persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

NAW gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres en betalingsgegevens, uw nickname, geboortedatum, IP-adres registreren.

Bij bepaalde onderdelen van onze voordeelwebsite dient u zich eerst te registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze voordeelwebsite kunnen wij persoonsgegevens  aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Verwerken van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Select Sales Promotion B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

Administratieve doeleinden. Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen. Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: de overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Select Sales Promotions B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Select Sales Promotions B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Toegang portaal   

Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Afhandelen bestelling

Wanneer u via ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze voordeelwebsite, ook op de hoogte brengen van onze nieuwste aanbiedingen, producten en diensten. Per e-mail en/of social media.

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze voordeelwebsite de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen.  U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze aanbiedingen, producten en diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw emailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Advertenties

Onze voordeelwebsite vertoont advertenties.

Vertrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma. Het verzorgen van de (financiële) administratie. Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan ander partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU     

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Meerderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van meerderjarigen (personen van 18 jaar en ouder)

Cookies

Op onze voordeelwebsite wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid.

Wanneer u onze voordeelwebsite voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze voordeelwebsite vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaring van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

Alle personen die namens Select Sales Promotions B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem. Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opgeslagen zijn. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de lidmaatschapsperiode.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijziging van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit persoonsgegeven

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Select Sales Promotions B.V. Graanmolen 25, 6003 BL Weert. info@selectsalespromotions.nl

COOKIEBELEID

Cookies zijn kleine bestanden die je computer opslaat als je een website bezoekt. De website kan uit deze cookies informatie halen om bijvoorbeeld je website-instellingen te onthouden, je bezoekersgedrag te analyseren of om relevante content te tonen. LocalStorage is een vergelijkbare techniek als cookies; voor het gemak gebruiken we ook daar de term ‘cookies’ voor.

Op deze pagina vind je een overzicht van de cookies die wij op deze website gebruiken. Deze informatie kan regelmatig veranderen, omdat bijvoorbeeld onze website aangepast wordt of omdat de regelgeving omtrent cookies wijzigen. Uiteraard doen we ons best om deze informatie zo up-to-date mogelijk te houden, en we raden dus aan om deze pagina regelmatig te bekijken. Dan kun je bij veranderingen altijd beslissen of je de cookie instellingen wilt aanpassen.

We maken onderscheid tussen de volgende soorten cookies:
– Functionele Cookies
– Analytische Cookies
– Identificatie / Authenticatie Cookies
– Functionele (noodzakelijke) Cookies

Deze zijn nodig om de website goed te laten functioneren. De functionele cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om jouw website voorkeuren te onthouden. Hierdoor hoef je bijvoorbeeld maar één keer je voorkeur door te geven op gebied van het wel/niet accepteren van cookies.

Analytische Cookies
De analytische cookies stelt ons in staat om het gebruik van de website te analyseren. Op deze manier kunnen we functionaliteiten en de inhoud van de website continu verbeteren.
Wij gebruiken hiervoor Google Analytics. Om GDPR-compliant te zijn, delen we geen gegevens met Google en hebben we via Select Sales Promotions B.V. een (sub)verwerkersovereenkomst met Google.

Identificatie / authenticatie Cookies (I/A cookies)
De I/A cookies worden gebruikt om bezoekers te identificeren na interactie met de website. Met interactie wordt bijvoorbeeld het invullen van een contactformulier, het downloaden van een brochure of het klikken op een link na een e-mail die je van ons hebt ontvangen.

De gegevens die we verzamelen bij zo’n interactie registreren worden nooit gedeeld met derden.

Verwijderen cookies
De toestemming die je hebt gegeven aan Select Sales Promotions B.V. voor het plaatsen en uitlezen van cookies, kun je altijd intrekken door je browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert of door alle in jouw browser reeds geplaatste cookies te verwijderen.

Privacy Statement
De mogelijkheid bestaat dat de informatie die op deze website verzameld wordt persoonsgegevens bevat. Als dat het geval is, is op de verwerking van deze persoonsgegevens tevens het Privacy Statement van Select Sales Promotions B.V. van toepassing. Het Privacy Statement vind je op de website.

Wijzigingen
Dit Cookie Statement kan worden gewijzigd. Wijzigingen in dit Cookie Statement worden via de website bekend gemaakt.

Vragen
Als je nog vragen hebt over dit Cookie Statement, stuur dan een bericht naar info@selectsalespromotions.nl

 

Informatie privacy Statement

Active Campaign
Het marketing automation systeem dat wordt gebruikt is Active Campaign. Dit database-systeem slaat data op van personen / bedrijven. Persoonsgegevens die hierin kunnen worden bewaard zijn: Naam, Functie, Bedrijfsnaam, E-mailadres, Telefoonnummer, Website, Adres.

Naast bovenstaande gegevens wordt er -indien je ons toestemming geeft om cookies te installeren- ook bijgehouden welke pagina’s je op de website bezoekt. Dit biedt ons de mogelijkheid om je content aan te bieden die bij je past.

Onze nieuwsbrieven en e-mailcampagnes worden ook verstuurd met Active Campaign. Hierbij houden we bij wie op welke link klikt zodat we kunnen zien welke type content het beste aanspreekt bij de doelgroep van de nieuwsbrief / campagnes. Bekijk de privacy policy van Active Campaign hier.

 

Google Analytics
In Google analytics wordt het verkeer van onze website bijgehouden. Op deze manier analyseren we de prestaties van de website en kunnen we de effecten zien van onze marketing activiteiten. Google Analytics registreert o.a.:

– Vanaf welke website kom je op deze website?
– Hoe lang blijf je op deze website?
– Welke pagina’s bekijk je?
– Wat voor een apparaat / besturingssysteem / browser gebruik je?
– Welke formulieren vul je in?

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben met Google een bewerkersovereenkomst gesloten en Google daarbij verboden de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen in Google Analytics.

De data die we verzamelen in Google Analytics wordt automatisch vernietigd als deze ouder is dan 36 maanden. De data wordt niet gedeeld met derden, tenzij Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Bekijk de privacy policy van Google Analytics hier.

Google Optimize
Met regelmatig testen we onze website om te kunnen zien op welke pagina-variant een bezoeker het beste zijn/haar doel bereikt. Dit doen we met behulp van Google Optimize. Hiermee testen we twee of meer verschillende varianten van dezelfde pagina. Google Optimize houdt bij welke pagina variant jij hebt gezien en waarnaar je op de desbetreffende pagina doorklikt. Bekijk de privacy policy van Google Optimize hier.

Google Tag Manager
Deze website gebruikt Google Tag Manager. Hiermee kunnen we verschillende (tracking)codes (tags) beheren op de website. Tag Manager zelf registreert geen persoonsgegevens en zorgt er enkel voor dat er bepaalde tags worden geactiveerd of niet. Bekijk de privacy policy van Google Tag Manager hier.

Tracking van derden
Op deze website worden een aantal tracking codes van derden (services) gebruikt om advertenties te tonen die aansluiten op de pagina’s die je op onze website hebt bezocht. Services waar we deze advertenties op tonen zijn van Google, Facebook en LinkedIn.

Als je een account bij een van bovenstaande partijen hebt, kan het zijn dat er in hun privacy policy staat dat ze jouw bezoek aan onze website kunnen linken aan jouw profiel op hun website. Hierdoor kan het dus zijn dat jouw bezoek aan onze website wordt gedeeld met de onderstaande partijen. Wij delen zelf geen persoonsgegevens met één van deze services.

– Google Adwords (privacy policy)
– Facebook Ads (privacy policy)
– LinkedIn Ads (privacy policy)